Thích con khỉ gió

Vừa xong cơm tối, ba bố con cu Bin, cu Tí ngồi nói chuyện với nhau trong khi mẹ đang rửa bát.

– Bố đố hai con mẹ thích và yêu ai nhất nhà? Cu Bin nhanh nhảu trả lời:

– Mẹ thích và yêu cu Bin nhất nhà.

– Vì sao?

– Bố hỏi.

– Vì cu Bin nhỏ tuổi nhất.

– Đúng chính xác.

Cu Tí thấy bố tán thành em trai liền cãi:

– Mẹ thích cái con khỉ gió nhất nhà.

– Vì sao con lại nói thế?

Con đừng làm em buồn.

– Con nói đúng chớ bộ. Vì hằng đêm con vẫn nghe thấy mẹ thì thầm với bố là “thích cái con khỉ gió” mà.