Sống thoáng

Anh chàng mặt rầu rĩ than với bạn:

“Cuộc hôn nhân của tôi giống như ao tù nước đọng, chẳng có gì mới lạ”.

– Sao anh không cặp bồ cho thêm hương vị? – người bạn khuyên.

– Nhưng vợ mình phát hiện thì sao?

– Bây giờ thế kỷ 21 rồi, cứ nói thẳng với vợ cậu, đừng sợ!

– Để mình thử xem sao. Buổi tối, anh ta nói chuyện với vợ:

– Này em, em có cho rằng nếu anh có vài cuộc phiêu lưu, quan hệ của chúng ta sẽ mới mẻ hơn không?

– Tùy anh, em cũng đã thử rồi, không hiệu quả gì đâu – cô vợ lắc đầu nói.