Khích lệ tinh thần

Một anh chàng thấy bạn của mình hay lôi ảnh của vợ ra ngắm liền hỏi:

“Sao cậu hay lấy ảnh vợ trong ví ra nhìn hoài vậy? Có gì lạ không?”

– Khi mình gặp những phiền phúc trong cuộc đời, mình lấy ảnh cô ấy ra nhìn là mình hết lo lắng ngay.

– Vậy sao?

Hình ảnh vợ đã khích lệ cho tinh thần cậu phải không?

– Đúng vậy, khi nhìn ảnh của cô ấy, mình tự an ủi là con vợ như vậy mà mình còn chịu được thì không có phiền phức trên thế gian này mà to lớn hơn thế nữa.

– !!!!!