Diêm vương thèm ăn thịt

Trên dương thế, có một con lợn bị đem ra giết thịt. Hồn nó về kêu với diêm vương. Diêm vương hỏi:

– Nỗi oan ức của nhà ngươi như thế nào, hãy nói rõ đầu đuôi nghe!

-Dạ!

Họ bắt tôi làm thịt!

– Được rồi, hãy khai rõ ràng. Họ làm thịt như thế nào?

–  Dạ, trước hết họ trói tôi lại, đè ngửa ra chọc tiết. Xong, họ đổ nước sôi lên mình tôi, cạo lông.

– Rồi sao nữa!

 – Cạo sạch rồi họ mổ ra, thịt tôi xẻ ra từng mảnh, chặt nhỏ bỏ vào rổ. Rồi thì… họ bắt chảo đổ mỡ vào, phi hành cho thơm, thêm muối mắm xào lên…

-Thôi ! Thôi… Đừng nói nữa mà tao thèm!