Công an cũng phải né

 

Không biết người lái xe này làm chức gì mà đến công an cũng không dám bắt ông ấy. Hai bà bạn trò chuyện:

– Chồng tôi liên tục bị phạt mà cứ ngồi vào xe là ông ấy bóp còi inh ỏi rồi phóng như bay mới khổ.

– Chồng tôi cũng thế, hễ cứ cho xe chạy là ông ấy vừa rít còi lanh lảnh vừa phóng xe ào ào vượt cả đèn đỏ. Nhưng được cái công an có thấy cũng phải dạt ra, không dám phạt.

– Chồng chị chắc làm chức to lắm mới được thế?

– Không, chỉ là chuyên lái xe cấp cứu của bệnh viện thôi!