Cãi nhau bằng chuyên môn

 

Đôi vợ chồng nọ một người là nhà hóa học, người kia là nhà động vật học. Một hôm cãi nhau, chị vợ tủi thân:

– Anh thật là tệ! Lúc mới yêu nhau anh nói coi tôi như oxy (không thể rời ra được), về sau lại coi tôi như không khí (không nhìn thấy được). Rồi coi tôi như khí cacbonic (không mùi không vị, có ý ghét bỏ). Đến bây giờ thì anh coi tôi như carbon monoxide (khí độc) chứ gì?

Anh chồng ức chế nổi khùng lên:

– Còn cô, cô coi tôi ra gì?

Ban đầu cô coi tôi như cục cưng, về sau coi tôi như người. Sau nữa coi như đồ chơi. Đến giờ thì đối xử như động vật chả khác gì trâu ngựa bắt làm việc suốt ngày, cô tưởng cô đối tốt với tôi lắm đấy.