Bí quyết học toán

Bí quyết học toán

Bạn A bảo bạn B: Cậu muốn có “bí quyết” học toán nhớ lâu không ?
– B: Làm cách nào , chỉ cho mình với .
– A: Dễ thôi ! Cậu chịu khó “sưu tầm” là được
– B: Sưu tầm thế nào ?

 

Hay thế còn gì

Bi đang cầm quyển “Thơ ca” trên tay , nhăn nhó với Tài .
– Bi nói: Tại sao bài thơ tớ gởi không được đăng nhỉ ?
– Tài: Chắc tại dở quá chứ gì!
– Bi: Không, hay lắm cơ. Tớ chép y như thơ của ông Trần Đăng Khoa đấy còn gì!
– Tài: Hết nói !!!