Thiết bị đội

II, Thiết bị đội – Thiết bị đoàn đội dành cho Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Thiết bị đoàn đội: hoạt đội trong một môi trường sư phạm tiêu chuẩn.

Đồng phục nghi thức đội

Đồng phục nghi thức đội

Đồng phục nghi thức đội

 

Thiết bị đoàn đội: Mũ cano – Mũ dùng trong các buổi diễn nghi thức đội.

Mũ cano

Thiết bị đoàn đội: Găng tay nghi thức đội

gang tay nghi thưc đội

Thiết bị đoàn đội: Cờ – Băng nghi thức – Áo trống

Cờ đoàn cờ đội cờ tổ quốc

Cờ đoàn cờ đội cờ tổ quốc

Thiết bị đoàn đội: Trống đội Yamaha – Trống nghi thức đội –  Trống inox mặt meca

Bộ trống đội Yamaha

Bộ trống đội Yamaha

Trống đội Yamaha – Trống nghi thức đội –  Trống inox mặt meca – Thiết bị đoàn đội

Thiết bị đoàn đội: Kèn Trumpet

Kèn Trumpet

Thiết bị đoàn đội: Trang phục biểu diễn đội, học sinh

Vui lòng liên hệ 0919.362.786 để nhận báo giá!