Đồng phục buổi diễn nghi thức

Đồng phục của đội nghi thức  tại www.truonghoc.biz đứng đầu thị trường – Khi cần Đồng phục của đội nghi thức Hotline: 0919.362.786 – nhatruong.org@gmail.com. Bộ Đồng phục của đội nghi thức rất cần cho một buổi sinh hoạt đội trong một môi trường sư phạm tiêu chuẩn.

Chất liệu vải Đồng phục của đội nghi thức: Ka ki mềm, dây chuền may tự động, sản phẩm được giao tới tận tay khách hang. Chúng tôi có các cỡ từ số 1-5 dành cho các độ tuổi khác nhau. Cảm ơn khách hàng đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

 Đồng phục buổi diễn nghi thức

Đồng phục buổi diễn nghi thức