Sổ sách đoàn thanh niên

I, SỔ SÁCH ĐOÀN ĐỘI – 0919.362.786 công ty chúng tôi có đầy đủ các mặt hàng sổ sách, nhận các đơn hàng với số lượng lớn, là công ty hàng đầu đáp ứng hàng trăm nghìn bản in sổ sách đoàn đội hàng năm: Thẻ đoàn viên, sổ đoàn viên, sách đội, sách thiếu nhi……

1. SỔ SÁCH ĐOÀN ĐỘI Đối với Chi đoàn:

* Các loại SỔ SÁCH ĐOÀN ĐỘI

– Sổ Chi đoàn (theo mẫu của Trung ương Đoàn)

– Sổ Đoàn viên (theo mẫu của Trung ương Đoàn)

– Sổ Biên bản.

– Sổ quản lý thanh niên trong tuổi Đoàn tại địa phương.

– Sổ theo dõi phát thẻ Đoàn viên.

*Các tài liệu SỔ SÁCH ĐOÀN ĐỘI:

– Điều lệ Đoàn; Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.

– Điều lệ Hội; Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHTN Việt Nam.

– Điều lệ Đội; Hướng dẫn thực hiện nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

– Sổ tay Bí thư Chi đoàn.

– Thông tin tuổi trẻ.

– Các tài liệu tham khảo: Báo, tạp chí và một số ấn phẩm khác.

2. Đối với Đoàn cơ sở SỔ SÁCH ĐOÀN ĐỘI:

* Các loại SỔ SÁCH ĐOÀN ĐỘI:

– Sổ ghi biên bản các cuộc họp.

– Sổ theo dõi thu Đoàn phí.

– Sổ theo dõi Đoàn viên gồm: danh sách Đoàn viên, phân loại Đoàn viên, Đoàn viên được trao thẻ Đoàn – huy hiệu Đoàn, ĐVƯT được giới thiệu cho Đảng, ĐVƯT được kết nạp Đảng, quản lý thanh niên trong tuổi Đoàn tại địa phương.

– Sổ quản lý cán bộ Đoàn: danh sách trích ngang các ủy viên Ban chấp hành Đoàn cơ sở và các ủy viên Ban chấp hành các Chi đoàn, danh sách rút tên – bổ sung Ban chấp hành Đoàn cơ sở và Ban chấp hành các Chi đoàn (có thể quản lý trực tiếp trên máy vi tính).

– Sổ theo dõi tài chính của Đoàn: thu, chi, trích nộp Đoàn phí lên Đoàn cấp trên.

– Sổ quản lý văn bản gồm: (Có thể lập trình trên máy vi tính)

+ Sổ nhận công văn đến.

+ Sổ theo dõi phát hành văn bản đi.

+ Sổ cho số các loại văn bản.

* Các tài liệu:

– Điều lệ Đoàn; Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.

– Điều lệ Hội; Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHTN Việt Nam.

– Điều lệ Đội; Hướng dẫn thực hiện nghi thức Đội.

– Sổ tay cán bộ Đoàn cơ sở.

– Công tác phát triển Đoàn viên mới.

– Sáu bài học lý luận chính trị của Đoàn.

– Thông tin tuổi trẻ.

– Tài liệu tham khảo: Báo, tạp chí và một số ấn phẩm khác.

II, SỔ SÁCH CỦA ĐỘI
1. Sổ Chi đội :
– Sổ danh sách đội viên : Ghi tóm tắt lý lịch của đội viên trong chi đội.
– Sổ theo dõi thực hiện ” Chương trình rèn luyện đội viên ” : Ghi kết quả kiểm tra các loại chuyên hiệu và hoàn thành chương trình từng hạng.
– Sổ công tác : Ghi biên bản các buổi sinh hoạt và chương trình công tác của chi đội.
– Sổ truyền thống : Ghi những thành tích xuất sắc, những tấm gương tiêu biểu, những sự kiện quan trọng của chi đội.
2. Sổ Liên đội :
– Sổ theo dõi tổ chức : Ghi số lượng các chi đội và đội viên.
– Sổ công tác : Ghi biên bản các buổi họp của ban chỉ huy Liên đội, chương trình công tác của Liên đội và kết quả một số hoạt động của đơn vị.
– Sổ truyền thống : Ghi những thành tích xuất sắc, những tấm gương tiêu biểu, những sự kiện quan trọng của Liên đội.
– Ngoài ra theo nhu cầu hoạt động của chi đội, Liên đội có thể thêm các loại sổ của đơn vị mình.