Mua Sổ Đoàn viên mẫu mới TW Đoàn ở đâu???

Mẫu mới Sổ đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của NXB Thanh niên chúng tôi cung cấp tại Hà Nội và Toàn Quốc- khi cần Sổ đoàn viên hãy gọi Hotline: 0919.362.786 – www.nhatruong.org. Là đại lý của nhà xuất bản, chúng tôi luôn có giá cả và chiết khấu hợp lý nhất cho Sổ đoàn viên mẫu mới.
Sổ đoàn viên

Sổ Đoàn viên


Người xin vào Đoàn tự giới thiệu ( trang 10 )

– Họ và tên đang dùng: ( Ghi đầy đủ họ tên )
– Họ và tên khai sinh:  ( Ghi đầy đủ họ tên )
– Sinh ngày: ( Ghi đầy đủ ngày – tháng – năm )
– Quê quán: ( Ghi quê mình, cha, mẹ, ông, bà… ) Vd: Tiền Giang
– Nơi ở hiện nay: ( Ghi đầy đủ địa chỉ nhà )
– Dân tộc kinh     Tôn giáo ( nếu có thì ghi ra không có ghi ” không “
– Thành phần gia đình: Học sinh
– Nghề nghiệp bản thân: Học sinh
– Trình độ: ( cái này khoan ghi chờ ghi sau hoặc thầy cô hướng dẫn )
     + Văn hóa:…..
     + Chuyên môn, nghiệp vụ:…..
     + Lý luận chính trị:…..
– Ngoại ngữ:( Ghi những bằng ngoại ngữ đã đạt được như bằng A, B không có thì chừa trống )
– Tình hình sức khỏe: Tốt
– Đã đi nước ngoài nào, lý do: ( có thì ghi ra “không” chừa trống )
– Quan hệ gia đình, xã hội: Tốt
   + Bố mẹ đẻ ( họ tên, tuổi, hiện nay làm gì, ở đâu )
    ( Ghi đầy đủ thông tin về bố mẹ )
   + Vợ hoặc chồng, các con ( họ tên, tuổi, hiện nay làm gì, ở đâu )
    ( Chừa trống )
   + Anh chị em ruột ( họ tên, tuổi, hiện nay làm gì, ở đâu )
   ( Ghi đầy đủ thông tin về anh chị em )
– Bản thân:
   + Quá trình công tác
Từ năm 2003 đến 2007, học cấp I, tại trường …….( ghi tên trường ) Quận……
Từ năm 2008 đến 20011, học cấp II, tại trường …….( ghi tên trường ) Quận….
Năm 2012, học cấp III, tại trường THPT Lê Thánh Tôn, Q.7
   + Khen thưởng ( ghi ra nếu có )
   + Kỷ Luật: Tốt
   + Năng khiếu ( ghi ra )
   + Sở trường ( ghi ra)
Trang 13:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
………… ngày……..tháng………năm 2012
ĐƠN XIN VÀO ĐOÀN

Kính gửi: BCH Chi Đoàn……………………………………………………….
                 Ban chấp hành Đoàn cơ sở……………………………………….

Tôi tên: ( ghi đầy đủ họ và tên)
Sinh ngày: ……..tháng………năm 1996
Sau một thời gian tìm hiểu về Đoàn và nghiên cứu Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tôi thấy:
– Đoàn là một tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Đoàn là niềm tin, là niềm tự hào của thanh niên. Đoàn đã đào tạo ra những đoàn viên thanh niên ưu tú, Đoàn là “cánh tay phải” và cũng là lựu lượng kế tục đáng tin cậy nhất của Đảng.
-Vào Đoàn tôi sẽ được sống trong môi trường tiên tiến, ở đó tôi sẽ tìm thấy sự chỉ dẫn, tạo điều kiện để tôi
thực hiện ước mơ, hoài bão chính đáng của mình. Đó là môi trường giúp tôi học tập, rèn luyện, góp sức xây
dựng đất nước giàu mạnh, gia đình hạnh phúc.
-Vào Đoàn tôi sẽ thấy mình lớn lên, tôi sẽ là người bạn tốt của mọi thanh niên các em thiếu nhi yêu mến.
-Bản thân tôi luôn có chí hướng không ngừng phấn đấu vươn lên.

 

Bạn muốn được tư vấn thêm, hãy gọi cho chúng tôi ngay theo đường dây nóng 0919.362.786